Kedudukan Benda pada Garis Lurus

Kedudukan dan Perpindahan

Saturday, March 25th, 2017 - Fisika

Kedudukan dan Perpindahan – Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Misal kamu berada dalam...

Simbol beberapa bahan kimia

Mengenal Keselamatan Kerja

Saturday, March 18th, 2017 - Biologi, Fisika, Kimia

Mengenal Keselamatan Kerja – Eksperimen sangat menarik, tetapi sekaligus juga dapat membahayakan. Untuk itu kita harus benar-benar memahami dan mampu memperlakukan alat dan bahan...

Proses Kerja Ilmiah

Proses Kerja Ilmiah

Saturday, March 18th, 2017 - Biologi, Fisika, Kimia

Prose Kerja Ilmiah – Langkah atau metode yang paling tepat digunakan di dalam pengamatan yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu perangkat untuk memecahkan masalah,...

Mengenal Perubahan Fisika

Mengenal Perubahan Fisika

Thursday, March 16th, 2017 - Fisika

Mengenal Perubahan Fisika – Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Misal, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang...

Sifat Zat

Sifat Zat

Tuesday, March 14th, 2017 - Fisika, Kimia

Sifat Zat – Secara umum sifat zat dibagi menjadi dua yaitu sifat fisika zat dan sifat kimia zat. Zat memiliki ciri khas masing-masing. Kawat...

Proses Perpindahan Kalor

Proses Perpindahan Kalor

Friday, March 10th, 2017 - Fisika

Proses Perpindahan Kalor – Kalor merupaka salah bentuk energi yang banyak kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, jadi sangat penting untuk mengetahui proses perpindahan kalor...

Energi Kalor

Energi Kalor

Friday, March 10th, 2017 - Fisika

Energi Kalor – Di pembahasan energi kalor kali ini, kita akan membahas pengertian atau definisi dari kalor, perubahan wujud zat yang diakibatkan oleh kalor,...

Pemuaian Zat Padat

Pemuaian Zat Padat

Friday, March 10th, 2017 - Fisika

Pemuaian Zat Padat – Materi kali ini berhubungan dengan pemuaian zat, pemuaain zat yang akan dibahas di sini adalah pemuaian zat padat.  Pernahkah kamu perhatikan, mengapa...

pemuaian zat gas

Pemuaian Zat Gas

Friday, March 10th, 2017 - Fisika

Pemuaian Zat Gas – Materi kali ini berhubungan dengan pemuaian zat, pemuaain zat yang akan dibahas di sini adalah pemuaian zat gas. Kenapa kita...

Mengenal Massa Jenis suatu Zat

Mengenal Massa Jenis suatu Zat

Friday, March 10th, 2017 - Fisika

Mengenal Massa Jenis suatu Zat – Materi kali ini adalah mengenal massa jenis suatu zat, kita akan mencoba memahami apa sebenarnya massa jenis itu....