Ciri Ciri Negara Hukum

Friday, January 23rd, 2015 - Pancasila dan Kewarganegaraan
Ciri Ciri Negara Hukum – Apa itu Negara hukum? Apa yang menjadi ciri-cirinya? Negara hukum berarti Negara dalam menjalankan tindakannya didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada. Dengan demikian, tugas Negara adalah menjalankan kesadaran hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Dari sudut pandang kekuasaan, paham Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Sifat Negara hukum adalah alat perlengkapan negaranya hanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan Negara yang terdahulu.

Terdapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia atau ham Terdapat ciri yang menonjol dari suatu Negara hukum. Ciri-ciri Negara hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Terdapat peradilan yang bebas dan tidak memihak,
  • Terdapat legalitas dalam arti hukum.
Sekian uraian tentang Ciri Ciri Negara Hukum, semoga bermanfaat. Baca juga Pengertian Oligarki

Kata Kunci :

RNA duta bertindak sebagai pembawa perintah menuju tempat pencetakan sedangkan DNA bertindak sebagai perancang pola untuk menyusun suatu protein apabila RNA salah dalam menjalakan tugasnya maka protein yg dibentuk jiga keliru akibatnya metabolisme tubuh t,RNA duta bertindak sebagai pembawa perintah menuju tempat pencetakan sedangkan DNA bertindak sebagai perancang pola untuk menyusun suatu protein Apabila RNA salah dalam menjalankan tugasnya maka protein yg dibentuk juga keliru akibatnya metabolisme didala
Ciri Ciri Negara Hukum | Baca Juga | 4.5
DMCA.com Protection Status blogging tips Top world_business blogs Literature Blogs